Közérdekű

Alapító Okirat
Módosító Okirat
Törzskönyvi kivonat
Határozat
GDPR
(Adatkezelési Szabályzat)
A helyi közművelődésről szóló rendelet
Hatályos SZMSZ

Impresszum
Szakmai beszámoló 2017
Együttműködési megállapodás a Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesülettel 
HÁZIREND
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár Kontrolling
2018. évre vonatkozóan
Informatikai Biztonsági Szabályzat
Arany János Közösségi Ház 2019-es munkaterv
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár Kontrolling 2019. évre vonatkozóan 
Települési Könyvtár beszámoló 2019
Települési Könyvtár munkaterv 2020
Arany János Közösségi Ház beszámoló 2019
Arany János Közösségi Ház munkaterv 2020 
44_2020 sz. KT hat 
 45_2020 sz. KT hat
Útmutató gazdálkodó szervezetek számára koronavírus pandémia idejére
2018-as Könyvtár Adó 1%
A közérdekű adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata
Belföldi és külföldi kiküldetés szabályzata
Belső Ellenőrzési Kézikönyv
Jegyzőkönyv az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár könyvtári állományellenőrzéséről
Anyag és eszköz gazdálkodás 2020.09.15.
Ellenőrzési Nyomvonal Szabályzat
Reprezentációs szabályzat 2020.09.15.
Integritást sértő események kezelése
Szervezeti és Gazdálkodási adatok közzététele
Arany János Közösségi Ház
beszámoló - 2020
Arany János Közösségi Ház
szolgáltatási terv 2021
Felesleges vagyontárgyak hasznosítási és selejtezési szabályzat
Telefonhasználati szabályzat
Gazdálkodási szabályzat
Pénzkezelési szabályzat
Számviteli politika
Számlarend
Reprezentációs szabályzat
Értékelési szabályzat
Bizonylati szabályzat
Beszerzési szabályzat
Gépjármű üzemeltetési szabályzat
Leltározási szabályzat
Önköltség számítási szabályzat
2019-es Könyvtár adó 1%
MÁK intézkedések
Belső kontrollrendszer szabályzat
 2020. értékelő jelentés 125-2021.(V.27.) sz. PM határozat
Panaszkezelési szabályzat 2021
Etikai kódex
2020-as adó 1%
AJKH Tűzvédelmi szabályzat 2022
Szervezeti és működési szabályzat
2022. december 1. napjától
Álláspályázat közművelődési
munkakör betöltésére
Álláspályázat
Műszakos, rendezvénykísérő, karbantartó munkakör betöltésére