Gyáli Kertbarát Kör

A Gyáli Kertbarát Kör 1980.június 20-án alakult 22 fővel, a város legelső civil szervezeteként.
Alapvető célként a következők fogalmazódtak meg: a város kertészeti hagyományainak ápolása és továbbfejlesztése, új termelési módszerek népszerűsítése, a közösségi klubélet megteremtése, melyben a tagságon kívül minden lakos részt vehet. A megalakulásának előzményeiről érdemes tudni, hogy az 1970-es évek végén id. Patai János mellett Gyócsi Zoltán tanár, dr. Fa Ferenc, a Hazafias Népfront helyi vezetője, Barna Illés, a mozgalom egyik legfontosabb személyisége, Garai Jenő tanár, valamint Vámosi József asztalos lelkesedése is szükséges volt a kertbarát kör létrejöttéhez.
A Gyáli Kertbarát Kör eddigi elnökei:
Gyócsi Zoltán 1980-85, Soós Antal 1985-91, Huszár Antal 1991-94, Ambrus Miklós 1994-2004, Bacsa Ferenc 2004-13-ig voltak. Király László 2013-ban vette át a civil szervezet vezetését. A 67 főt: 47 nőt, 20  férfit számláló klubtagság tevékenységét 5 fős választott vezetőség irányítja, és 3 fős Felügyelő Bizottság ellenőrzi.

Vezetőség: Király László elnök, Kollár Ilona elnökhelyettes, Murguly Elvira pénztáros, Barta Bihály jegyzőkönyvvezető, Dóczi Sándorné pót-tag.

Felügyelő Bizottság: Békés István elnök, Gyócsi Zoltán elnökhelyettes, Murguly Elvira elnökhelyettes. Klubélet, feladatok és kapcsolatok: Bensőséges, őszinte légkörű klubélet jellemzi a kertbarátokat, akiknek a legfontosabb feladata, hogy az érdeklődő, kertészkedést kedvelő lakosságot szakmai tanácsokkal ellássa, népszerűsítse a környezetkímélő eljárások elterjedését, kivegye a részét a lakókörnyezet szépítéséből.

A tagságot a közös érdeklődés, a természet szeretete, az emberi barátság köti össze, amelyek igen jó kötőanyagnak bizonyulnak. Követik elődeik jó példáját, annak reményében, hogy ez követendő példaként szolgál az utódoknak, de esetleg más közösségeknek is. Ezzel méltón vívták ki az elismerést városunkban. A kertbarátok folyamatosan rendben tartják a köztereket. Egész évre jóváhagyott munkaterv szerint dolgoznak. Munkájuk középpontjában a kertészkedés és a szakmai ismeretek bővítése áll, emellett évről-évre sikeresen szervezik meg és bonyolítják le az őszi terménykiállításukat.

Működésük azért is nagyon fontos, mert általuk a jövő nemzedék is megtudhatja, hogyan kell a növényeket termeszteni, illetve azokat gondozni. Ennyi feladathoz sikeres együttműködés és gazdag kapcsolatrendszer is szükséges.

Ezért az ország számos megyei kertbarát klubjával tartanak fenn baráti kapcsolatot. Számukra ünnep, ha együtt lehetnek, eszmét és tapasztalatokat cserélhetnek barátaikkal, partnereikkel, a kispesti, a hercegszántói, a bicskei, az egri, a jászberényi, a jászkiséri, az abonyi, a dunabogdányi, a dunavarsányi, a gödöllői, a pilisvörösvári, a pomázi, a táborfalvai vagy éppen a szlovákiai muzslai kertbarátokkal. Külhoni kapcsolataik sikereként a felvidéki Muzsla polgármestere, Farkas Iván már többször is Gyálra látogatott. Sok kertbarát közösséget fogadtak már városunkban, akiknek örömmel mutatták be kertjeiket és városunkat. Ezek a találkozók mindig barátságteremtő, derűs eszmecsere lehetőséget biztosítanak.
Az ilyen eszmecserék általában közös étkezéssel és borkóstolóval járnak.

Emellett az összes gyáli tanintézménnyel, az óvodákkal, iskolákkal is szoros kapcsolatot ápolnak. Természetrajz, környezetismeret órákon a gyerekekkel együtt vetnek, a klubtagok által felajánlott kertekben. A Bartók Béla Általános iskolában bemutatókertet hoztak létre, palántát ültettek, a gyerekeket öröm látni, amikor boldogan tapasztalják a hozamot, a megrendezett Öko-napon minden évben részt vesznek. Kapcsolatuk a városvezetéssel töretlen. Fennállásuk óta élvezik a városvezetés, az Önkormányzat bizalmát, Kulturális bizottságának támogatását és megbecsülését. Emellett kiváló kapcsolatot ápolnak támogató intézményükkel, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárral is, amely az idők során szakmai bázisa lett klubjuknak. A Gyáli Kertbarát Kör tagja a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének, az elnök pedig a Pest Megyei Szövetségben vezetőségi tag. A Szervezeti élet: Tiszteletbeli tagjaik a 80 év felettiek, nekik már nem kell tagdíjat fizetniük. Egyébként az éves tagdíj 3.500-Ft. Sok az idős, egyedülálló tagjuk, akik a Körben keresik a társaságot, a barátságot. Érzik, hogy több területen is szükség van a szakértelmükre.

Taggyűléseiket minden hónap utolsó csütörtökén 14.00-órakor, a Közházban tartják.

Az elkövetkezendő időben szeretnénk elérni, hogy a tagságunk soraiban a fiatalabb és aktív lakosság egyaránt aktív munkát végezzen, hiszen a sok tapasztalattal rendelkező idősebb tagjaink sok hasznos tanácsot tudnak átadni a fiatalabb generációnak. A klub továbbra is megtartja nyitottságát, ezért a jövőben is hívja és várja a hasznos, kellemes közösségi együttlétre vágyó embereket.