Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete

Egyesületünk közhasznú tevékenységét megalakulásától végzi, és a 2011.évi CLXXV.törvény /ctv./ szerint működik. Taglétszám: 70     /változó/
Összejövetelt havonta, 2.csütörtökön 9 órakor tart a KÖZHÁZ-ban.

Önkormányzattal közhasznú megállapodásunk van:

 „ Gyál város Önkormányzatának kötelezően ellátandó feladata a Mo-i helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.Törv. (Mötv.) 13.§ (1) bek. értelmében az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások nyújtása;
Gyál Város Önkormányzatának önként vállalta a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 121.§ értelmében a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának a művelődésre, társas életre szerveződő közösségek tevékenységének a támogatása”
 

Hagyományok és értékek:

Farsang: jelmez és fánkok versenye, / v. Pót Szilveszter/
Térségi Találkozót szervezünk /hagyományt teremtettünk!
Anyák Napi ünnep az egyesületben óvodásokkal
Szilvabefőzés 2 üstben, a rászorultaknak és tagoknak osztjuk ki.
Káposztasavanyítás, savanyúság készítés tagoknak és a Nagycsaládosoknak.
Szüreti rendezvény, felvonulás a városban.
Idősek Világnap és a Jubiláló házasok ünnepének bevezetése, városi szintre emelése.
Márton napi hagyomány rendezvény.
Adventi, év végi ünnepség az egyesületben iskolásokkal.
Karitatív vállalás: a tagság segítése adományosztással,
                            „Hátteres” gyerekek segítése: gyümölcs, süti és csomag Mikuláskor
A KÖZHÁZ által szervezett rendezvények rendszeres látogatása

Egészséges életmód

Kirándulások, Múzeum látogatás,Gyógyfürdő látogatások,
Városi egészség nap, orvosi előadás és
Egészséges életmód programok szervezése.

Épített környezetünk ápolása, védése

Újrahasznosított anyagok felhasználása, melyről bemutatót szervezünk,
Városi szervezésű szemétgyűjtésben nagylétszámmal veszünk részt

  • Egy konkrét területen játszóteret alakítottunk ki,

  • A szelektív hulladékgyűjtésben aktív a tagság.

Együttműködünk  más helyi és megyei civilszervezetekkel, gyáli iskolákkal, CIC-el, Önkormányzattal és a  KÖZHÁZ-zal.

Rendezvényeink városi szintű, nyitott szervezések.

                                                                              Kiss Jánosné
                                                                             egyesületi elnök