Szolgáltatások

Beiratkozás

Az olvasói nyilatkozat aláírásával a könyvtárhasználó tudomásul veszi, és elfogadja a Könyvtárhasználati Szabályzatot, és hogy a könyvtár a könyvtárhasználó jogszabályban (1997. évi CXL törvény) meghatározott adatairól számítógépes nyilvántartást vezet.

A könyvtárhasználónak, ha bármilyen dokumentumot kölcsönözni szeretne, akkor személyi adatai rögzítése mellett beiratkozási díjat kell fizetnie. Beiratkozáskor olvasójegyet adunk, amely egy évig érvényes. Kérjük olvasójegyét mindig hozza magával!

A beiratkozáshoz szükséges a személyazonosító adatok közlése és igazolása (személyi igazolvánnyal és lakcímkártyával), diákoknak, nyugdíjasoknak, pedagógusoknak pedig emellett a kedvezményre jogosító igazolvány (diákigazolvány, nyugdíjas igazolvány, pedagógus igazolvány) bemutatása.

18 éven aluli, önálló keresettel nem rendelkező beiratkozó esetében kezeslap kitöltése szükséges. Kezes lehet: szülő, nagyszülő, vagy szülői felügyeletet gyakorló személy.

Beiratkozási díjak:

  • Felnőtteknek: 1200 Ft/év

  • Diákoknak: 600 Ft/év

  • Nyugdíjasoknak: 600 Ft/év

  • Pedagógusoknak 600 Ft/év

16 éven aluliaknak és 70 éven felülieknek, valamint a közgyűjteméyni dolgozóknak a beiratkozás ingyenes.
 

Kölcsönzés

Az olvasó az olvasói nyilatkozat alapján, beiratkozáskor adatai feltüntetésével, aláírásával igazolja, hogy a Kölcsönzési Szabályzatot megismerte, és magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A kölcsönzés és a visszavétel a számítógépes nyilvántartás alapján történik. A kölcsönzés lejárati dátumát kölcsönzéskor az olvasójegybe tett, aláírt blokk tartalmazza. Az olvasó a kölcsönzött dokumentumokat köteles átvételkori állapotában visszaszolgáltatni a könyvtár részére.

Egy olvasó 5 könyvet, vagy hangoskönyvet és 5 folyóiratot kölcsönözhet ki egyszerre.

A kölcsönzési idő: 4 hét. A kikölcsönzött könyvekre egyszer van hosszabbítási lehetőség.
A kölcsönzési határidő hosszabbítására akkor kerülhet sor, ha a dokumentumra nincs felvéve előjegyzés. A kölcsönzés hosszabbítására személyesen, telefonon, vagy e-mailben van lehetőség. Hosszabbításkor szükség van az olvasó nevére, olvasójegy számára.

A lejárati határidőn túl visszahozott könyvek után késedelmi díjat számítunk fel. (Ennek összege 10 Ft/könyv/nap + a kiértesítés postaköltsége)
Amíg az olvasót késedelmi díj, vagy egyéb díjtartozás terheli, könyvtárunkból további dokumentumot nem kölcsönözhet.

Kölcsönözhető dokumentumok: a könyvtár szabadpolcain elhelyezett könyvállománya, valamint egyéb írott vagy elektronikus formában tárolt dokumentumai, audiovizuális és hangzó dokumentumok (CD, DVD lemezek, hangoskönyvek), időszakosan megjelenő kiadványok (folyóiratok), ha azt megkülönböztető jelzés nem tiltja.
 

Keresés a katalógusban

Kérjük szíves türelmüket, mivel műszaki okok miatt sajnos eme szolgáltatásunk jelenleg nem üzemel.

(Könyvtárunk állományában való kereséshez kattintson a linkre, majd a Lelőhelyekre kattintva válassza ki könyvtárunkat, és ez után adja meg a könyv címét, vagy szerzőjét. A részletes keresés választása pontosabb találati listát eredményez és elkerülhető a túl sok találat.)

http://www.szikla.net/szikla
 

Előjegyzés

Kölcsönzésben lévő dokumentumokra kérésre előjegyzést veszünk fel. Előjegyzést csak beiratkozott olvasók kérhetnek. A dokumentum beérkezésekor a könyvtáros a dokumentumot lefoglalja, és értesíti az olvasót, aki az előjegyzést kérte. A rendszer a foglalást az értesítéstől számított 1 hétig tartja nyilván, utána elévül. Az előjegyzés feltétele, hogy az olvasónak ne legyen lejárt határidejű kölcsönzése, illetve pénzbeli tartozása a könyvtár felé.
 

Helyben használat

Könyvtárunk állományát regisztrált, vagy nem beiratkozott látogatóinknak is lehetőségük van helyben használni. Nem kölcsönözhető dokumentumainkat beiratkozott olvasóink is csak helyben használhatják. Ide tartoznak a kézikönyvek és a helytörténeti gyűjtemény anyagai.
 

Tájékoztatás, információszolgáltatás, irodalomkutatás

Könyvtárosaink a teljes nyitvatartási időben segítik a tájékozódást személyesen, telefonon és e-mailben. Az olvasói kérdésekre információt szolgáltatunk, valamint segítséget nyújtunk diákoknak tanuláshoz, házi dolgozat készítéséhez. A tájékoztatást a könyvtárban elérhető nyomtatott, illetve elektronikus tájékoztató eszközök segítik. Használatukhoz kérje könyvtárosaink segítségét!
 

Könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtárközi kölcsönzés célja, hogy azok a nyomtatott dokumentumok, amelyek a Városi Könyvtár állományából hiányoznak, azokat hozzáférhetővé tegyük a könyvtár olvasói számára. A szolgáltatást igénybe veheti a könyvtár bármely beiratkozott olvasója, aki vállalja a könyvtárközi kölcsönzési szabályok betartását.

A könyvtárközi ellátás az Országos Dokumentumellátási Rendszer (ODR) segítségével valósul meg. Az ODR keretében működő szolgáltató könyvtárak a nemzeti könyvtár, a nemzeti gyűjtőkörű könyvtár, az országos szakkönyvtárak, az állami egyetemi könyvtárak és a megyei könyvtárak. Katalógusa a http://www.odrportal.hu/ honlapon tekinthető meg.

Könyvtárunkban a könyvtárközi kölcsönzés térítésköteles, a belföldi postai úton küldött könyv visszaküldésének költsége (postai díjszabás szerint) az olvasót terheli.

A kért dokumentum beérkezésekor a könyvtáros értesíti az olvasót, aki a dokumentumot kérte. A visszahozatali határidőről a dokumentum átadásakor tájékoztatja az olvasót. Késedelem esetén a küldő könyvtár díjszabásai a mérvadók és a késő olvasót terhelik.
 

Számítógép és internethasználat

A könyvtár látogatóinak lehetősége van a könyvtári számítógépek és internet használatára a regisztrációt követően, melyhez személyazonosító adatok, lakcím megadása és igazoló okmány bemutatása szükséges. Beiratkozott olvasóinknak nem kell regisztrálni.

A használat térítéses, óránként 300 Ft. A használat díját a könyvtáros a gép használata után számolja ki, arányosan a számítógépnél töltött idővel.
Az olvasó munkájához használhatja a számítógépen található irodai programokat, kérésére a könyvtáros segítséget nyújt.
Saját adathordozó (CD, pendrive) használatára és nyomtatásra is van lehetőség. Kérjük a nyomtatási szándékot előre jelezni!

A számítógépek használatát a könyvtár munkatársai felügyelik.

A számítógép használata során tiltottak az alábbi tevékenységek: gyűlöletet, agressziót sugárzó képek, kiadványok, és erotikus jellegű, ill. mások ízlését sértő tartalmak nézegetése, feltöltése, mások személyiségi jogainak megsértése, a számítógépre telepített programok módosítása, a hálózat biztonságos működését zavaró vagy veszélyeztető információk, programok terjesztése (pl. vírusok).

A gépre elmentett adatok kikapcsoláskor törlődnek, ezért kérjük önöket, hogy amit meg szeretnének tartani, azt a dokumentumok mappába, vagy saját pendrive-ra mentsék el.

Részletesebb internethasználati szabályzat itt érhető el.

Alapfokú internethasználati tanfolyam szervezésével is segítjük a lakosság digitális tudásának bővítését. Erről bővebben itt tájékozódhat.
 

Iskolai csoportoknak és gyerekeknek

Iskolai, óvodai csoportoknak, vagyis a gyerekeknek könyvtárunkban a következő szolgáltatásokat nyújtjuk:

  • kölcsönzés, helyben használat,

  • tájékoztatás: segítséget nyújtunk könyvtári feladatok megoldásában, versenyekre való felkészülésben, tanulásban,

  • rendhagyó irodalom óra meghívott előadóval,

  • társasjátékot biztosítunk közös játékhoz baráti társaságoknak, iskolai csoportoknak a könyvtár nyitvatartási ideje alatt - ehhez előzetes bejelentkezés szükséges!

  • évenkénti rendszerességgel nyári olvasótábort szervezünk 8-12 éves gyerekek részére,

  • könyvtári foglalkozásokat tartunk iskolás és óvodás csoportok számára.

Az adott korosztálynak megfelelő játékos vagy könyvtárhasználati foglalkozások időpontjára és témájára vonatkozó igényt kérjük pár nappal előbb jelezni!