Hulladékkezelés - FCC és NHKV

FCC Ügyfélfogadás


F.C.C. Magyarország (Korábban A.S.A.) - szemétszállítással kapcsolatos információk és ügyfélfogadás az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban keddenként 9:00 és 11:00 óra között.

http://www.fcc-group.eu/hu/Magyarorszag/Fooldal.html
http://www.fcc-group.eu/hu/Magyarorszag/Kozszolgaltatas.html
 
F.C.C. Magyarország hétfői ügyfélfogadása saját telephelyükön történik, elszállítással illetve minden szemét és kuka ügyében a 06-29/540-250-es számon közvetlenül őket keressék.
Az FCC Environment márkát képviselő vállalatcsoport cégei teljes körű hulladékgazdálkodási szolgáltatást nyújtanak települések, intézmények, ipari és kereskedelmi létesítmények számára – megtalálva az optimális megoldást a megrendelők egyedi igényeihez, ugyanakkor valamennyi jogszabályi előírást maradéktalanul betartva.
Hosszú távú üzleti kapcsolataink kölcsönös bizalomra, együttműködésre, megbízhatóságra és minőségre épülnek. Korszerű eszközeink és munkatársaink szakértelme a garancia a környezetbiztos, egyben gazdaságos megoldásra.

telefon: +36 29 540 265
fax: +36 29 540 251
e-mail: vevoszolgalat@fcc-group.hu

Weboldal: www.fcc-group.eu 

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.

 
https://nhkv.hu/ugyfelszolgalat

NHKV díjbeszedés péntekenként 17:00 és 19:00 között, de nem minden héten,
kizárólag beszedési időszakban van félfogadás.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) 32/A. § alapján, az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására, az állam koordináló szervezetet (a továbbiakban: Koordináló szerv) hozott létre. A Koordináló szerv az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NHKV Zrt.) 2016. január 20-án került bejegyzésre a Cégbíróságon. Az NHKV Zrt. elsődlegesen a magyarországi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területileg optimalizált és szolgáltatási színvonalában egységes rendszerét hivatott kialakítani és fejleszteni, hosszútávon fenntartható finanszírozási rendszer és nullszaldós ágazati működés megvalósításával. A Koordináló szerv által elérni kívánt célok az állami elvárásokkal összhangban kerültek meghatározásra:
 • egységes, nonprofit, nullszaldós közszolgáltatási rendszer, a Koordináló szerv, az Önkormányzatok, a Közszolgáltatók és a szolgáltatást igénybe vevők részvételével
 • rezsicsökkentés eredményeinek megőrzése
 • az Európai Unió által előírt hasznosítási célok maradéktalan teljesítése
 • a területileg optimalizált közszolgáltatás megszervezése és ellátásának biztosítása, fejlesztésekben történő együttműködés
 • az ellátás biztonságának javítása mellett a lakosság részére egységes, magas színvonalú szolgáltatás biztosítása házhoz menő elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtési rendszer széles körű kiterjesztése és hatékony működtetése
 • NHKV Zrt., mint Koordináló Szerv feladatai a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. § (1) bekezdés hatályos rendelkezései szerint a következők:
 • meghatározza a hulladékgazdálkodás országos céljait,
 • meghatározza a hulladékgazdálkodás fejlesztésének irányait,
 • ellátja az önkormányzatok közötti és a regionális koordinációt,
 • elkészíti az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet, amely többek között meghatározza a közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolását és az adott területen minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatokat,
 • megállapítja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelem fejlesztése megfelel-e az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek,
 • megállapítja, hogy a közszolgáltató tevékenysége megfelel-e az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltaknak, és arról véleményt állít ki (a továbbiakban: megfelelőségi vélemény),
 • a hulladékgazdálkodás országos szintű céljainak és fejlesztési irányainak teljesülése érdekében kialakítja az infrastrukturális erőforrások optimális használatának rendszerét;
 • kezeli az önkormányzatok, önkormányzati társulások által önkéntesen vagyonkezelés körében rábízott vagyont;
 • beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat,
 • kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket