Iskolás leszek - Iskolára hangoló foglalkozássorozat

Iskolára hangolónk célja, hogy a gyermekeknél játékos feladatokon keresztül fejlesszük azon képességeket, amelyekkel könnyebben vehetik az iskolába lépéskor az akadályokat.
Fontosnak tartjuk az iskola első heteit, hónapjait, a tanító nénik pedig erre a kezdeti időre hangolják rá a nagycsoportos óvodásokat.

Heti 1x1,5 órás játékos foglalkozásunk több részből áll. A gyermekek szinte észre sem veszik, hogy egy adott játékon keresztül pl. számfogalmukat vagy anyanyelvi képességeiket fejlesztjük, erősítjük. Egy adott foglalkozáson belül igyekszünk több területet is érinteni az alábbiak közül: pl. anyanyelvi nevelés, számfogalom, mozgás, térbeli-síkbeli orientáció, finom-motorika, ritmusérzék fejlesztése. Minden egyes foglalkozást úgynevezett szintetizálással (összefoglalással-„rögzítéssel”) zárunk. 

MIT FEJLESZTÜNK?
  1. térbeli, síkbeli tájékozódás
  2. számfogalom, logikus gondolkodás
  3. beszéd, beszédértés, kommunikáció, analízis-szintézis
  4. nagymozgás, finommotorika
  5. ritmusérzék
  6. feladattudat, feladattartás
  7. szabálykövetés

A tanító nénik minden esetben figyelembe veszik az egyéni sajátosságokat és igyekeznek az esetlegesen felmerülő hiányosságokat kiküszöbölni.

Az október elejétől május végéig tartó foglalkozássorozat során háromszor mérjük fel a gyermekeket, így jobb képet kaphatnak a szülők csemetéjük fejlődéséről.

Kinek ajánljuk? nagycsoportos óvodásoknak
Időtartama: 90 perc hetente egy alkalommal 
Ára: 12.000,-/ hó
Vezeti: Klauszné Anancsenko Nyina
Mikor van? 2019. szeptembertől 2020. júniusig:
SZERDA 17:00-18:30
Jelentkezés, info: 06-30/601-7310

MÁRCIUS 13-ÁTÓL A FOGLALKOZÁSOK BIZONYTALAN IDEIG ELMARADNAK!!!

Képek az első foglalkozásról.