Közház a számok tükrében

113 836 látogató, 3205 program
 
2019-ban az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár működését a szervezeti, szakmai, kommunikációs és közkapcsolati rendszereinek a megerősítése jellemezte. A 2018-ban lezárult intézményi válságkezelést követően, 2019-ben minden szakmai területen stabil, tervezett, szervezett munkafolyamatok váltak jellemzővé. Ennek köszönhetően 2019-ben az éves látogatószám 113 836 fő volt. A Közösségi Ház által szervezett és kísért programszám meghaladta az 3205, ami napi 8,8 eseményt jelent. A honlap és a Facebook felületek látogatottsága nőtt, míg az előbbit 12 ezer fő használja rendszeresen, addig az utóbbi követőinek száma 36 százalékkal 2750 főre nőt, az elért olvasók száma havi 25 ezer fő volt, a rendszeres bejegyzésolvasók száma elérte a havi 16 ezer főt.
A Közösségi Ház  éves program-látószámában a Könyvtári rendezvény látogatószám 4 százalék volt 2019-ben. A Könyvtár rendszeres használók száma 10.970 volt 2019-ben, ami a Közösségi Ház látogatószámához arányosítva 9,8 százalék.

A programstruktúra – a közönség elvárásához igazodva évadokra bontott – tervezés alapján állt össze. Az őszi-tavaszi, nyári program-, és fesztiválkínálat és az őszi-tavaszi kínálat már a 2019-2020 közötti időszakra tervez, ami áttekinthetőbb a közönségnek, hatékonyabb kommunikációt és közönségszervezést tett lehetővé.
Megerősödtek a legfontosabb közösségfejlesztési pillérek: gyermekszínházi bérletsorozatok - 2019 őszén-telén már átlagosan havi 1000 gyermek, 5 bérletsorozatban rendszeresen vesz részt színházi fejlesztésen -, felnőttszínházi programkínálat, koncert kínálat, klubprogramok, fejlesztési programok, rekreációs, egészségmegóvó, környezettudatos események, civil események.
A hagyományos gyáli értékek mellett új közösségfejlesztési tartalmakat is sikerült meggyökereztetni: a nyári gyermektábori kínálat, az ifjúságfejlesztési program, környezettudatos-, rekreációs-, egészségmegőrző- és a társadalmi elfogadást erősítő, ifjúsági zenei és színházi tehetségfejlesztő programok kerültek előtérbe, fejlesztve az egyéni és társas kompetenciákat.

Stabilizálódott a közkapcsolati rendszer, a Közösségi Ház elszigetelődése megszűnt, napi és hatékony a kapcsolat a gyáli intézményekkel és közösségekkel. A Közösségi Ház működésének iránya világossá vált a közösségek előtt, van karaktere, folyamatosan végez humánerőforrás-, és kompetenciafejlesztési feladatokat. A Közösségi ház folyamatosan kezdeményezett a gyáli közösségek érdekében. A 2018 és 2019 év végén a gyáli intézményekkel, civil szervezetekkel, egyházakkal rögzített közös célok, feladatok, a közművelődési kerekasztal keretében rögzített közös cselekvés fő céljait biztosították a hatékony feladatellátást. Az óvodákkal, iskolákkal szorosan együttműködve, szakmailag megalapozott pedagógiai munka támogatta az Intézmény közművelődési alapelve. Ennek egyik leglátványosabb eleme, hogy 2019-ben mindösszesen 5 gyermekszínházi bérletkonstrukcióban, havonta átlagosan 1000 gyáli gyermek látogatott a Közösségi Házba 21 színházi előadáson összesen 4500 gyermek vett részt.

Hagyománnyá vált a Gyáli Advent programsorozat. November végétől közel 100 program zajlott a Közösségi Házban, a látogatók száma közel 10 ezer fő volt 4 hét alatt. A programok a szórakoztatás és az aktív együtt töltött idő mellett a kompetenciafejlesztést is támogatták. A Házban működő civil szervezetek színvonalas nyitó gálaműsorával indult az adventi forgatag, továbbá ezen időszak alatt a Ház vendége volt Piros Ildikó, Halász Judit, Zorán, Dóka Attila, Lui bűvész, Csepp Színház, Pilisi Kolibri Táncegyesület. A rendezvénysorozatban a gyáli szervezetek közül közreműködött a Kodály Zoltán Művészeti Alapfokú Művészeti Iskola, Gyáli Önkéntes Szemétszedők, Pedagógiai Szakszolgálat, Foltvirágok Foltvarró kör, Liliom óvoda.
Az előadások és a készség - és kompetenciafejlesztő programok minden korosztályt megszólítottak.

A Polgármesteri keretéből a Gyáli Arany Gyermeknéptánccsoport számára eszközbeszerzésre nyílt lehetőség 1 250 000 Ft értékben. A tánccsoport minden városi nagyrendezvényen bemutatkozott, a fejlődése feltételei minden szempontból biztosítottak a fenntartó részéről.
A legfiatalabb színházra érzékeny ifjúsági korcsoport számára drámapedagógiai csoportot indítottunk, felmértük az ifjúsági korcsoport igényeit, megrendeztük az első ifjúsági kerekasztalt, elkezdtük a rendszeres ifjúsági műhelyklub szakmai megalapozását, felmértük az ifjúsági klub lehetséges célközönségének a számát. 2020-ban elkezdődik a klubtagsági kártyák kiadása, ami szervezett, ellenőrzött és világos módszertani keretet ad a fejlesztési folyamathoz.
Az Öröm a zene, a Hangszert a kézbe és a Hangfoglaló országos tehetségfejlesztő programok befogadásával Gyál a magyar ifjúsági zenei élet egyik innovációs és lehetséges helyszínévé vált. Tárgyalások kezdődtek egy zenei klubkoncertsorozat és egy ifjúsági zenei fejlesztőműhely kialakításáról. Az ifjúsági, zenei vonalnak az erősítése stratégiai, kreatívipari és közösségfejlesztési lehetősége lehet a Közösségi Háznak.

Az épületben – az érdekeltségnövelő pályázat keretében 4.6 millió Ft – fenntartói támogatással további 2 millió Ft értékben nyílt lehetőség fejlesztésre. Visszaépült a színházteremben a páholy, tűzbiztos, az előírásoknak megfelelő kárpitozás épült, átépítésre került a hang- és fénytechnikai vezérlés. Köszönhetően Polgármester Úr külön támogatásának – 30 új, színházi ülés került kialakításra – továbbá 12 pótszék elhelyezésére is nyílt lehetőség. Így a gyáli Közösségi Ház színháztermi kapacitása 262 fő lett, ami a dél-pesti régió egyik legnagyobb színházi tere. 2019-ben több színháztermi előadás sikeres és telt házas volt, ez is indokolta és ösztönözte a páholy visszaállítását.

Gyál Város Önkormányzata listaáron számolva 18,841.000 millió Ft-al támogatta a civil szervezeteinek működését a Közházban biztosított teremhasználattal.
Nyáron ismét megrendezésre került a szabadtéri rendezvénysorozat. Az idén hat fesztiválestre került sor, amelyből kiemelkedett Mácsai Pál és Kárász Eszter előadói estje, a Gyáli Fúvószenekar koncertje, Farkas Éva színházának a Kaleidoszkóp színház bemutatója és a Kovács István dalkör nótaestje. Sor került a Szent István téren egy szabadtéri filmszínházi vetítésre.
A gyerekprogramok száma 2019-ben tovább nőtt, az év közbeni, az adventi és könyvtári programok a gyerekekre, a gyermekes családokra fókuszáltak.
2019-ben Márton nap alkalmából a Bartók Béla Általános Iskolával közös szervezésben lámpás felvonulást tartottunk, mely a Közösségi Házban szervezett kézműves foglalkozással zárult.
Neves előadók közreműködésével egészségnapokat tartottunk, melyet több alkalommal a Cukorbetegek Egyesületének aktív közreműködésével valósítottunk meg. Vendégünk volt többek között Endrei Judit, és Szabó Gyuri bácsi, a bükki füvesember is.

A Közösségi Ház saját csoportjai továbbra is aktívan alakítják Gyál kulturális életét. A Gyál Városi Fúvószenekar 2019-ben több alkalommal is emelte a programok színvonalát. A gyáli Arany Gyermeknéptáncegyüttes, a foltvarrók, a Kovács István Pál Dalkör, a Pörög a Gyáli Szoknya, a sakk kör, a baba-mama klub aktív részesei a Közösségi Ház életének.
Képzőművészeti események terén 2019-ben előrelépés történt. Az év első felében a gyáli téli tárlat díjazott alkotóinak kiállítása volt látható. Majd a gemenci parkerdő természeti értékeit és Nagy György Sándor fotóművész hagyatékát bemutató tárlat, képzőművészeti kiállítás, egy reprezentatív foltvarró iparművészeti kiállítás, két gyermekrajzkiállítás, újrahasznosított tárgyak kiállítása, tavaszi varázs gobelin kiállítás, és a 29. Gyáli Téli Tárlat volt megtekinthető a Közösségi Házban. Kiemelkedő látogatottsága volt a Magyar Szentkorona történetét bemutató dokumentációs kiállításnak, és a Foltvirágok kiállításának. Az adventi időszakban a szentendrei Hubay Ház karácsony kiállítása, és a Pest-Budai Kézműves és Népművészeti és Közhasznú Egyesület kiállítása volt megtekinthető.
2019-ben visszaállítottuk az emeleti térben a kamaragalériát, ahol jelenleg a gyáli értékeket bemutató kiállítás látható. A tárlatokat hozzávetőlegesen 3500-4000 fő tekintette meg. 2019-ben felújítottuk a Kamaratermet.

Továbbra is az intézmény rendezi Gyál Város fesztiválprogramjait: Böllérverseny, gyermeknap, Pünkösdi Utcazene Fesztivál, Városszületésnapi Utcabál. Itt a Közház megfelelő színvonalon és gazdag programkínálattal várta a gyáliakat. A passzív részvevői helyzettől az aktív közreműködésre helyeztük a hangsúlyt, számos nívós foglalkoztató program kísérte a koncert és szórakoztató eseményeket.
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2019-ben, megerősítette működési kereteit. Az intézményi reorganizációs folyamatai 2019-ben befejeződtek. A szakmai-szervezeti-közkapcsolati-kommunikációs keretek stabilak voltak. Az intézmény a fenntartó által meghatározott költségvetési keretszámok között működött, bevételei előirányzatát teljesítette.

Bretus Imre
Intézményvezető