Bocskai István

     
Április 17.

Jeles napok - Bocskai Istvánt fejedelemmé koronázzák

„Jámbor Fejedelem” 1605-ben ezen a napon a magyarországi rendek Szerencsen Magyarország és Erdély fejedelmének koronázták Bocskai Istvánt. Február 21.-én az erdélyi vármegyék és a székelyek már kikiáltották saját fejedelmüknek. A törökök királyi koronát is ajándékoztak neki, de ő visszautasította. Bocskai megtartotta a barátságot a törökkel, és törekedett a Habsburgokkal való megegyezésre. A folyamatos szabadságharcok és a császári Magyarországot ért támadások után Rudolf tárgyalásra kényszerült a fejedelemséggel. 1606-ban végül Bocskainak köszönhetően megkötötték a béke, melyben elismerik a nemzetek jogait, és biztosítják azokat, illetve a szabad vallásgyakorlatot is megerősítik. Bocskait Rudolf elismeri fejedelemnek, és a hét tiszai vármegyét Erdélyhez csatolt. 1606-ban továbbá megköttetésre került Bocskai közvetítésében a zsitvatoroki béke, mely a török elleni 15 éves háborúnak is véget vetett. Sajnos súlyos betegség miatt még azévben meghalt. Georg Krauss így emlékezett meg: „Vagy mi nem érdemeltük meg, vagy a gonosz világ nem tűrhette a jámbor fejedelmet.”

 
(kép: Wikipedia)