60 éves könyvtárunk - Igazgatói köszöntő

     

60 éves a Könyvtárunk, öröm és felelősség!

Tegnap ünnepeltük Gyálon a könyvtár hat évtizedes születésnapját. A könyv és a könyvtár az emberiség és a szűkebb nyelvi közösség kulturális örökségének tere, a tudásátadás és a tudás megőrzésének helye, több ezer éve egyfajta "passzív hardver". A tudást - "a szoftvert" -, a személyes részvétel - sok olvasás - adja meg, a felfedezés, tanulás, tudás öröme, a befektetett személyes energia a művelődésbe. A tudás hatalom, a műveltséget elvenni nem lehet. A tudáshoz vezető úton pedig fontos a könyvtáros személye is, aki jó ütemben ajánl kisgyermekkortól az aktív idős olvasói korig szellemhez álló könyvet.

De mennyit is olvas a magyar ember. 2005-höz viszonyítva a Tárki adatai szerint 12 százalékkal esett vissza a könyvolvasó felnőttek aránya, a felnőtt magyar lakosság csupán egytizede olvas rendszeresen. A felnőtt népesség több mint fele soha vagy szinte soha nem vásárol könyvet. A kutatás alapján a magyarországi felnőtt népesség több mint fele soha vagy szinte sosem, a lakosság negyede évente néhányszor vásárol könyvet.

Ezek a tények azt is mutatják, hogy a felnőtt lakosság 90 százaléka önként mond le, 50 százaléka pedig meg sem kísérli lehetőséget találni az önfejlesztésre, önművelődésre, a tudásának korszerűsítésére, anyanyelvének ápolására.
Gyálon a könyvtárunknak a múlt évben 2180 beiratkozott olvasója volt, ez a városban lakók nagyjából 7-8 százaléka. Az adat hozzávetőlegesen az országos adat leképezése. Pedig az adottságok Gyálon rendelkezésre állnak arra, hogy a könyv a hétköznapok része legyen sokak számára. 5,4 millió Ft-ot költ a város új könyvek beszerzésére évente, a meglévő közel 60 ezer kötet mindig frissül az olvasók igényeinek is megfelelően. Remek könyvtáros és közművelődési csapat van, akik a szívüket lelküket beleteszik a hivatásukba.

A kultúra állapota, a magyar műveltség és nyelv jövője felelősség. Mindannyiunké. A szülőé, aki mesét, verset olvas, énekel naponta a gyermekének, a pedagógusé, aki figyel a gyermek egyéni tehetségére és tereli a Gutenber galaxis felé a táruló gyermeki elmét. A kultúra munkásainak felelőssége, hogy milyen kulturális minőséget kínálnak a városban élőknek. Ugyanakkor mindenek előtt az egyén felelőssége, az én döntésem, hogy mennyire veszem ki a részem és teszem bele önmagam a magyar kultúrából és kultúrába. Közös értékeink megőrzése az egyéni felelősségvállalásnál kezdődik.

A hat évtized alkalmat teremt arra is, hogy átérezzük a felelősséget ebben a globális világban. Nyelvében (kultúrájában) él a nemzet.
Olvassanak sokat, jöjjenek a könyvtárba, tegyünk a művelődésért együtt, személyesen.

Bretus Imre, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatója