60 éves Könyvtárunk - Könyvtárvezetői köszöntő

     
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket a könyvtár 60. születésnapján.

Két emberöltő egy intézmény életében hamar elszáll.
Amikor elkezdtük tervezni az évfordulót, akkor jöttünk rá, hogy mennyi minden történt ez alatt a 6 évtized alatt. Az évfordulók alkalmat teremtenek arra, hogy egy pillanatra megálljunk, és egyrészt tisztelettel emlékezzünk elődeink teljesítményére, másrészt pedig mérleget vonjunk saját munkánkról.
Köszönetet szeretnék mondani Gyál Város önkormányzatának, hogy ez a kiállítás létre jöhetett és azért is, mert támogatja és segíti a könyvtár munkáját.
Köszönet a Közösségi Ház jelenlegi igazgatójának, Bretus Imrének és elődjeinek Gazdik Istvánnak és Ljubimov Krisztinának a könyvtár támogatásáért.
Köszönetet szeretnék mondani elődjeinknek, hogy valamennyien részt vettek könyvtárunk életében, részt vállaltak a nehézségek leküzdésében, a sikereink elérésében.

És köszönet mindenkinek, aki részese volt a könyvtár elmúlt évtizedeinek, és őszintén tisztelem azokat, akik mindig többet akartak/akarnak annál, amit az adottságokból megvalósítani lehet.

Külön köszönöm a jelenlegi könyvtárosainknak: Urbán Andreának, Bárdos Istvánné Évinek és Lázár Beatrixnek, hogy megőrizték a hivatásukba vetett hitet, hogy áldozatos munkájukkal támogatnak és ötleteikkel emelik a könyvtár mind szakmai, mind szellemi színvonalát. Mindegyik munkatársam valami pluszt tud belevinni a mindennapokba a kreativitásával, az informatikai tudásával, az ötleteivel.
60 éves a könyvtár. Nehéz, de talán annál szebb múltra tekinthet vissza.

Mennyi-mennyi munka, öröm, harc, türelem, remény, szenvedés, siker, csalódás, élmény, kitartás, álom van az elmúlt több mint fél évszázad mögött. S milyen hátteret szolgáltattak ezek az évek? Nehéz egy kort távlat nélkül értékelni, megítélni.
Mi is átvészeltük a történelmi változásokat. Hatvan éven át bővült, formálódott, gazdagodott a gyáli városi Könyvtár, és formálódott, gazdagodott településünk is. Észrevehető ebben a gondosság, átgondoltan, nagy szeretettel a hivatást megbecsülve munkálkodás. Tudjuk, hogy apró lépésekkel lehet hosszú távra építeni.
A könyvtár megújul. Elődeink jó alapokat helyeztek le, mi ezt az alapot tovább építjük a XXI. század elvárásai szerint.  A változás érezhető azért, mert részben új szabályozók, részben más elvárások szerint működünk, de ami nem változik: az a szellemisége, a családias, gondoskodó szeretet, a humánum, a jövőbe vetett hit, melynek eszköze a tudás megszerzése, az olvasóink, látogatóink látókörének szélesítése.
Mi könyvtárosok a rengeteg változás és változtatás ellenére hiszünk az olvasás, olvasóvá nevelés lehetőségében, munkánk fontosságában, tisztában vagyunk felelősségünkkel.

Meggyőződésünk, hogy a könyvtár értékteremtő, és kultúrateremtő intézmény, s nem csupán szolgáltató központ. Hisszük, hogy az olvasókat szeretni kell. Igyekszünk biztonságot nyújtó érzelmi környezetet teremteni számukra képességeik szabad kibontakoztatásához.
Köszönettel tartozunk a hozzánk járó apróságoknak, a gyerekeknek, a fiataloknak, a felnőtteknek – édesanyáknak, édesapáknak, nagymamáknak, nagypapáknak – hogy velünk vannak a könyvtárban. Könyvtárosként igazi élmény és élvezet ehhez a közösséghez tartozni.
Engedjék meg, hogy az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár munkatársai nevében jelképesen átadjam önöknek azt a kiállítást, amelyet a könyvtár fennállásának 60. évfordulója alkalmából rendeztünk.

A tablókon látható képek bepillantást engednek a könyvtár sokszínűségébe és eloszlatja talán azt „hú könyvtáros vagy akkor te egész nap csak olvasol” tévhitet.
Néhány kiállított tárgyra szeretném felhívni a figyelmet. Ezekre nagyon büszkék vagyunk.
Ilyen pl. a Mozi Működési engedélye, a könyvjelzők, amiket, ha meglátunk gyermekkorunkat idézik, valamint a régi pecsétek és az első leltárkönyv is.

Köszönöm, hogy itt vannak, hogy velünk vannak és, hogy együtt ünnepelhetünk!

Jene Andrea, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatóhelyettese, könyvtárvezető