Nemzetünk nagy napja 1848. március 15.

     

Nemzetünk nagy napja 1848. március 15.

Tisztelettel és méltósággal emlékezzünk a magyar történelem egyik legfontosabb eseményére!

„…Letétetett a szabadság talpköve, a felelős független magyar minisztérium alakítása által feltétetett az alkotmány boltozatának záróköve.” Kossuth Lajos

 De mi is történt akkor, és a forradalmat megelőzően?

Gróf Széchenyi István 1830-ban Hitel című művében foglalta össze javaslatait, a társadalmi és gazdasági változások szükségességét. Kossuth Lajos, Wesselényi Miklós, Deák Ferenc, Batthyány Lajos is a reformok mellé álltak, új célokat és feladatokat határoztak meg, melyek elindították az ország lassú modernizációját. 173 évvel ezelőtt, 1848. március 1-jén, az utolsó reformországgyűlés alkalmával érkezett a hír Pozsonyba: Párizsban kitört a forradalom. Ennek hatására az udvarhű főurak, tartva az országba is begyűrűző forradalmi hullámtól, elhagyták az országgyűlést és a magyar nemesség reformjavaslatait nem fogadták el. 1848. március 13-án Bécsben is kitört a forradalom, ennek hatására a felsőház a javaslatokat mégis elfogadta. Megvolt az esély rá, hogy békés, új korszak kezdődhessen Magyarországon.

 1848. március 15-én Pesten Petőfi Sándor, Jókai Mór és Nyáry Pál vezetésével a Pilvax kávéház környékére, majd az egyetemhez vonuló tömeg együtt skandálta a 12 pontos követelést, Petőfi Sándor pedig a Nemzeti Múzeumnál elszavalta a Nemzeti Dalt. A Landerer-Hackenast nyomdában a tüntetők kikényszerítették a 12 pont kinyomtatását is, amelyet a tömegben osztottak szét. A Nemzeti Múzeumnál elhatározták, hogy követeléseiket elfogadtatják a városi közgyűléssel. A tömeg a pesti városháza után a budai várhoz indult, hogy a helytartótanácsnak is átadja követeléseit, ami akkora már kiegészült Táncsics Mihály kiszabadításával és a cenzúra feloldásával. Aznap a szakadó eső ellenére 10 ezres tömeg, majd a budai várnál a duplája gyűlt össze. Az eufórikus hangulatú, éljenző és tapsoló tömeget aznap az időjárás sem befolyásolhatta. Miután elérték céljukat, az este a Nemzeti Színházban, a Bánk Bán előadásával zárult a magyar forradalom első napja. Március 16-án, Kossuth és Széchenyi átadta V. Ferdinándnak követeléseiket, melyet a forradalmi hullám következtében az államtanács jóvá is hagyott. A forradalom győzött, áprilisban megalakult az első magyar felelős kormány. Azonban a 1848 őszére az osztrák kormány elhatározta, hogy Magyarországot visszakényszeríti a korábbi feudális rendbe.

Megkezdődött az 1848-as szabadságharc, mely 1849. augusztus 13-án bukott el, a világosi fegyverletétellel. A forradalmi események hatására az egész világ megismerhette hazánk küzdeni akarását, összefogását, melyre minden magyar méltán lehet büszke.

forrás:
1. Harmat Árpád Péter (sze, 02/11/2015 - 15:32) Mi történt 1848 március 15-én?
http://tortenelemcikkek.hu/node/220?fbclid=IwAR2IxL9YXBI7goXYSXe3afhncrDVfqppOj6nTDvdfKcOjDCNsqwcq5YmKpE
2. Harmat Árpád (2020. március 12. - Harmat Árpád) 5 érdekesség 1848 március 15. kapcsán.
https://tortenelmi.blog.hu/2020/03/12/5_eedekesseg_1848_marcius_15_kapcsan?
https://tortenelmi.blog.hu/2020/03/12/5_eedekesseg_1848_marcius_15_kapcsan?fbclid=IwAR2N8WWV4VHQWRkP2agnzIfigpVECwJY02AD7oDMDdilOMt5ro-iRQxII88


Kép forrása: pixabay.hu