Kölcsönzés

Az olvasó az olvasói nyilatkozat alapján, beiratkozáskor adatai feltüntetésével, aláírásával igazolja, hogy a Kölcsönzési Szabályzatot megismerte, és magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A kölcsönzés és a visszavétel a számítógépes nyilvántartás alapján történik. A kölcsönzés lejárati dátumát kölcsönzéskor az olvasójegybe tett, aláírt blokk tartalmazza. Az olvasó a kölcsönzött dokumentumokat köteles átvételkori állapotában visszaszolgáltatni a könyvtár részére.

Egy olvasó 4 könyvet, vagy hangoskönyvet és 4 folyóiratot kölcsönözhet ki egyszerre.

A kölcsönzési idő: 3 hét. A kikölcsönzött könyvekre egyszer van hosszabbítási lehetőség.
A kölcsönzési határidő hosszabbítására akkor kerülhet sor, ha a dokumentumra nincs felvéve előjegyzés. A kölcsönzés hosszabbítására személyesen, telefonon, vagy e-mailben van lehetőség. Hosszabbításkor szükség van az olvasó nevére, olvasójegy számára.

A lejárati határidőn túl visszahozott könyvek után késedelmi díjat számítunk fel. (Ennek összege 5 Ft/könyv/nap + a kiértesítés postaköltsége)
Amíg az olvasót késedelmi díj, vagy egyéb díjtartozás terheli, könyvtárunkból további dokumentumot nem kölcsönözhet.

Kölcsönözhető dokumentumok: a könyvtár szabadpolcain elhelyezett könyvállománya, valamint egyéb írott vagy elektronikus formában tárolt dokumentumai, audiovizuális és hangzó dokumentumok (CD, DVD lemezek, hangoskönyvek), időszakosan megjelenő kiadványok (folyóiratok), ha azt megkülönböztető jelzés nem tiltja.


Keresés a katalógusban

Könyvtárunk állományában való kereséshez kattintson a linkre, majd a Lelőhelyekre kattintva válassza ki könyvtárunkat, és ez után adja meg a könyv címét, vagy szerzőjét. A részletes keresés választása pontosabb találati listát eredményez és elkerülhető a túl sok találat.

http://www.szikla.net/szikla


Előjegyzés

Kölcsönzésben lévő dokumentumokra kérésre előjegyzést veszünk fel. Előjegyzést csak beiratkozott olvasók kérhetnek. A dokumentum beérkezésekor a könyvtáros a dokumentumot lefoglalja, és értesíti az olvasót, aki az előjegyzést kérte. A rendszer a foglalást az értesítéstől számított 1 hétig tartja nyilván, utána elévül. Az előjegyzés feltétele, hogy az olvasónak ne legyen lejárt határidejű kölcsönzése, illetve pénzbeli tartozása a könyvtár felé.


Helyben használat

Könyvtárunk állományát regisztrált, vagy nem beiratkozott látogatóinknak is lehetőségük van helyben használni. Nem kölcsönözhető dokumentumainkat beiratkozott olvasóink is csak helyben használhatják. Ide tartoznak a kézikönyvek és a helytörténeti gyűjtemény anyagai.


Tájékoztatás, információszolgáltatás, irodalomkutatás

Könyvtárosaink a teljes nyitvatartási időben segítik a tájékozódást személyesen, telefonon és e-mailben. Az olvasói kérdésekre információt szolgáltatunk, valamint segítséget nyújtunk diákoknak tanuláshoz, házi dolgozat készítéséhez. A tájékoztatást a könyvtárban elérhető nyomtatott, illetve elektronikus tájékoztató eszközök segítik. Használatukhoz kérje könyvtárosaink segítségét!