Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár nyilvános könyvtár és közszolgálati intézmény, ennek megfelelően az a feladata, hogy az állampolgárok számára biztosítsa a hazai és nemzetközi információhoz és tudáshoz való szabad hozzáférést a tudomány, kultúra, irodalom és gazdaság minden területén.

Küldetésének megvalósítása érdekében támogatja:
 az írni-, olvasni tudás fejlesztését,
 az oktatást és az egész életen át tartó tanulást,
 a kulturális értékek közkinccsé tételét,
 a tudományos és kutatási eredmények terjesztését és népszerűsítését,
 az állampolgári jogok gyakorlásához szükséges információk folyamatos megismerését, ezzel a demokrácia és esélyegyenlőség növelését,
 a szabadidő hasznos eltöltését
 Gyál helytörténeti értékeinek, kulturális, történelmi hagyományainak, gazdasági és társadalmi folyamatainak kutatását és bemutatását.

A célok megvalósítása érdekében:
 a könyvtár állományát folyamatosan fejleszti és sokoldalúan feltárja,
 a hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett kiemelt figyelmet fordít a számítástechnika könyvtári alkalmazásának továbbfejlesztésére, a dokumentumok és információk hozzáférésének növelésére,
 könyvtárközi kölcsönzést nyújt és közvetíti más könyvtárak szolgáltatásait,
 ismeretterjesztő tevékenységet folytat és rendezvényeivel bekapcsolódik a város kulturális életébe
 a használói szokások és igények ismeretében folyamatosan módosítja és bővíti a könyvtár szolgáltatásait.

A Közösségi Ház és Városi Könyvtár, a fenntartó Gyál Város Önkormányzat célkitűzéseivel összhangban arra törekszik, hogy korszerű könyvtárként és információs központként működjön.
Dokumentumbázisa, folyamatosan fejlesztett információs és kommunikációs technológiája, szakemberei segítségével szolgálja a fenti célok megvalósítását, a korszerű igények minőségi kielégítését, a kultúra terjesztésének küldetését.

 
Saxon-Network