A területfejlesztés első 10 éve Pest Megyében 1996-2006

A kiadvány a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács megalakulásának 10. jubileumi évfordulója
alkalmából kerül kiadásra.
Pest Megyei Területfejlesztési Tanács
Köszönet illeti az alábbi szervezetek vezetőit és munkatársait,
akik munkájukkal hozzájárultak e kiadvány gazdag tartalmához:
Pest Megye Önkormányzata,
Pest Megyei Területfejlesztési Kht.,
KSH Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága,
APEH Pest Megyei Igazgatósága,
Pest Megyei Munkaügyi Központ,
Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása,
Dél-Pest Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása,
Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás,
Gödöllői Kistérségi Fejlesztési Tanács,
Monor és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás,
Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás,
Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás,
Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása,
Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás,
Budaörs Kistérség Többcélú Társulása,
Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás,
„Kertváros” Gyáli Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás,
Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás,
Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása,
Veresegyház Többcélú Kistérség Önkormányzatainak Társulása.
Kiadja a Pest Megyei Területfejlesztési Kht.
Készült a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács megbízásából (1052 Budapest, Városház u. 7.)
www.pmtkht.hu
Felelős kiadó: Kuszák Miklós, szerkesztette: Zelei Marian
Készült: 750 példányban
ISBN 963 06 0756 5
A borítón látható montázs fotói: Dunakanyar; Zsámbéki romtemplom; Pázmány Péter Katolikus Egyetem,
Piliscsaba (TFC támogatással); Ász-Kolbász Kft., Szigetszentmiklós (TFC támogatással);
SONY Hungária Kft., Gödöllő (TFC támogatással); M6 autópálya építése (forrás: www.nart.hu);
Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti SzKI, Aszód (TEK1 támogatással);
Tápiógyörgye főtér (forrás: Tápió-vidéki TKT); Általános Iskola, Szigetújfalu (CÉDE támogatással);
Központi konyha felújítása, Pánd (TEKI támogatással).
Nyomda: MEGA Kft.

Az alábbi link alatt Gyál várossal kapcsolatos forrásértékű digitalizált anyagot talál. Kérjük, ha forrásként használja, mindig legyen pontos a forráshivatkozás kapcsán. A digitalizálás 2024-ben az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár munkatársainak szakmai vezetésével, koordinációjával történt.