Szabályzat

Használati rend

A Könyvtárhasználati Szabályzatban foglalt, a könyvtár rendjét biztosító utalásokat, szabályzatokat az olvasók és látogatók a beiratkozással, illetve a regisztrációval elfogadják és betartják.

A könyvtár igénybevételéhez a ruhatár (kulccsal zárható szekrények) használata kötelező. Kabátokat, táskákat a polcok területére bevinni tilos. A könyvtári terekbe bevihető táska maximális mérete 15×20 cm. A könyvtárba a következő személyes tárgyakat lehet bevinni:

  • pénztárca, irattárca,

  • mobiltelefon (lehalkított állapotban),

  • laptop (táska nélkül),

  • füzet, tankönyv, egyéb könyv, jegyzetlap,

  • íróeszköz.

A könyvtár területéről csak kikölcsönözött dokumentum vihető ki.
Az olvasó által használt dokumentumokban, a könyvtár egyéb felszereléseiben szándékosan kárt okozni tilos. Az olvasó az általa okozott kárt köteles megtéríteni.
A könyvtár helyiségeinek tisztaságára minden felhasználónak ügyelnie kell. A helyben használt, illetve a kölcsönzött könyveket tiszta, megkímélt állapotban kell visszaszolgáltatni a könyvtár részére.

A könyvtár termeiben enni, inni nem szabad. Telefonálni, hangoskodni és dohányozni a könyvtár egész területén tilos.

A könyvtár látogatása csak az alapvető higiéniás szabályok betartásával lehetséges. Alkohol, kábítószer, vagy más tudatmódosító szer befolyása alatt álló, illetve szembetűnően, érezhetően ápolatlan, vagy a közízlést sértő, hiányos öltözékben megjelenő személyek nem látogathatják a könyvtárat. Az ilyen személyt a könyvtár munkatársai felkérik a könyvtárból való távozásra.

A könyvtár a többi olvasó munkáját indokolatlanul zavaró, illetve károkozáson, könyvtári tulajdon eltulajdonításán tetten ért személy használati jogait korlátozhatja.

Bármilyen külső személy vagy szervezet plakátja, szórólapja csak a könyvtárvezető előzetes engedélyével helyezhető el a könyvtári terekben. A könyvtár a kihelyezett plakátokat eltávolíthatja.

 

SZABÁLYZATOK

Könyvtárhasználati szabályzat

Adatvédelmi szabályzat

Küldetésnyilatkozat

Gyűjtőköri szabályzat

Panaszkezelési szabályzat