Nagy Imre emléknap

Június 16-án, Nagy Imréről és mártírtársairól, a forradalmat követő megtorlás áldozatairól emlékezik meg az ország.

Nagy Imre második miniszterelnöksége idején, 1956. október 24-e és november 4-e között fellépett a szovjet csapatok távozásáért, deklarálta a többpártrendszer bevezetését, Magyarország kilépését a Varsói Szerződésből és az ország semlegességét. November 4-én hajnalban a szovjet invázió megkezdését követően társaival a jugoszláv követségen kért menedékjogot, ahonnan november 23-án családjával együtt Romániába hurcolták.

1957 áprilisában a magyar hatóságok Romániában több társával együtt letartóztatták és Magyarországra szállították. Az ún. Nagy Imre csoport ellen folytatott koncepciós per hosszas előkészítés után 1958 februárjában kezdődött, majd június 15-én a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa őt, valamint Maléter Pált és Gimes Miklóst halálra, a többi vádlottat súlyos börtönbüntetésre ítélte.

A halálos ítéleteket (melyeket Rainer M. János kutatásai szerint nem a szovjet, hanem a magyar pártvezetés szorgalmazott), 1958. június 16-án hajnalban a Rákoskeresztúri temető melletti Kisfogház udvarán hajtották végre. A holttesteket a kivégzés színhelyén földelték el, majd néhány évvel később titokban a temető végébe szállították.

1961. február 24-én a koporsókat kiásták és a közeli Új köztemetőben földelték el újra őket, jeltelen fedőnévvel ellátott sírokba. Nagy Imre sírjának fedőneve Borbíró Piroska lett.

A Legfelsőbb Bíróság Elnökségi Tanácsa 1989. július 6-án felmentette Nagy Imrét és vádlott társait a korábbi ítéletben hozott valamennyi vádpont alól.

Nagy Imre miniszterelnököt maradványait a rendszerváltás hajnalán exhumálták, és meggyilkolása évfordulóján, 1989. június 16-án temették újra,

1996-ban az Országgyűlés törvénybe foglalta „Nagy Imre mártírhalált halt magyar miniszterelnök és mártírtársai” emlékét.

Nagy Imre élete: <https://www.nagyimretarsasag.hu/nagy-imre-elete/> (2023.05.24.)

Nagy Imre emléknap <https://mavan.hu/unnepek/12/nagy-imre-emleknap> (2023.05.24.)

Nagy Imre emléknap – június 16. <https://magyarunnepek.hu/nagy-imre-emleknap-junius-16> (2023.05.24.)

Nagy Imre miniszterelnök születése <https://rubicon.hu/…/1896-junius-7-nagy-imre…> (2023.05.24.)

Petri György: Nagy Imréről

Személytelen voltál, mint a többi zakós-

szemüveges vezér, nem volt érces

a hangod, mert nem tudtad, hogy mit is mondjál

hirtelenjében a sok egybegyűltnek. Épp a hírtelenje

volt szokatlan számodra. Csalódottan

hallgattalak, cvikkeres öregember,

még nem tudtam

a betonudvart, ahol az ügyész

az ítéletet, bizonyára, elhadarta,

sem a kötél durva horzsolását, a végső szégyent.

Ki mondja meg, mi lett volna mondható

arról az erkélyről. Elgéppuskázott lehetőségek

vissza nem térnek. Börtön, halál

nem köszörüli ki a pillanat élit,

ha kicsorbult. De emlékeznünk szabad

a vonakodó, sértett, tétova férfira,

akibe mégis

fölszivároghatott

düh, káprázat, országos vakremény,

mikor arra ébredt

a város: lövik szét.

Forrás: <https://www.visegradliterature.net/…/Nagy_Imr%C3%A9r%C5…> (2023.05.30.)

Könyvajánlók a témában, amelyek könyvtárunkban elérhetők:

Huszár Tibor: Kádár János politikai életrajza 1-2. Budapest: Szabad Tér: Kossuth, 2003.

Kovács Eszter: Ezentúl lesz banán!: novellák a rendszerváltásról. Budapest: Tilos az Á Kv., 2019.

Méray Tibor: Imre bácsi: Nagy Imre közelről és a messzeségből. Pécs: Alexandra, 2008.

Rainer M. János: Nagy Imre (Sorsfordítók a magyar történelemben). Budapest: Kossuth, 2017.

Nagy Imre későbbi miniszterelnök igazolványképe 1945-ből – Fortepan – Jánosi Katalin

Új Köztemető, 301-es parcella 1989. június 16-án, az 56-os hősök újratemetésekor – Fortepan – Szigetváry Zsolt