XXXII. Gyáli Téli Tárlat – felhívás

Leadási határidő: 2023. november 17-ig

Alkotói pályázat képzőművészeknek
Felkérés a XXXII. Gyáli Téli Tárlat kiállításra

Tisztelt Művész Úrhölgy, Tisztelt Művész Úr!


Gyál Város a dél-pesti régió dinamikusan fejlődő, járási feladatokat is ellátó, 25 ezer lakosú települése.
A város hagyományai közé tartozik az immáron 32. éve megrendezett rangos Gyáli Téli tárlat, mely elsősorban a városban élő, városhoz kötődő, illetve a Pest vármegyében élő alkotóművészek seregszemléje.


Tisztelettel felkérjük, adjon be pályamunkát kiállításunkra.
Pályázati kiírás: Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár, Gyál Város megbízásából képzőművészeti alkotói pályázatot hirdet. A pályázatra képzőművészetet gyakorló festőművészektől, szobrászoktól, grafikusoktól, fotóművészektől, textilművészektől várunk 2022-23-ban készült, ez idáig még nem kiállított pályaműveket, maximum 3 alkotást.


A kiállítás helyszíne: 2360 Gyál, Kőrösi út 118-120., az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár kiállítóterei. A belmagasság 300 cm. A szakmai zsűri által válogatott kiállításba legkevesebb 40 alkotás kerül kiválasztásra. Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár vállalja, hogy 2023-ben megrendezi a XXXII. Gyáli Téli Tárlatot, a meghívók elkészítését, a kiállítás szakmai zsűrizését, megnyitását, a kommunikációs feladatokat. A tárlat 2024-ben a Magyar Kultúra Napjáig tekinthető majd meg.
A Magyar Kultúra Napjától a három díjazott alkotónak – 2024-ben – lehetőséget kínálunk önálló bemutatkozásra. A kiállító művészek vállalják a 2022-23-ban készült kiállítási tárgyak helyszínre való, illetve onnan történő elszállítását, részt vállalhatnak a Meghívók saját meghívotti körhöz való eljuttatásában, részt vesznek a megnyitó programon.


Pályázati feltételek: A tárlatra a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő végzett, vagy művészeti tanulmányokat jelenleg végző alkotók pályázhatnak, illetve pályázhatnak Gyálon élő hivatásos alkotók vagy Gyálon élő, Gyálhoz kötődő nem hivatásos, autodidakta alkotók is. A benyújtott alkotás mellé rövid, a képzőművészeti életutat és tevékenységét bemutató (maximum 1500 karakter) szöveg és egy portréfotó (300 dpi) elektronikus benyújtása is szükséges a bako.lilla@gyalikozhaz.hu e-mailcímre. A beérkezett pályaműveket felkért, szakmai zsűri bírálja.


Az eredményhirdetésre, továbbá hogy mely alkotások kerültek be a kiállításba, a tárlat megnyitóján derül fény, 2023. december 01-jén, 18.00 órakor.


A kiállításra be nem került alkotásokat kérjük 2023. december 1., péntektől 2023. december 8., péntekig elszállítani szíveskedjenek. Az el nem szállított műtárgyakért az intézmény nem vállal felelősséget.
A pályaművek és a bemutatkozó portfóliók leadási határideje 2023. november 17.
Gyál Város Önkormányzatának döntése alapján három alkotó az alábbi értékű díjazásban részesül:

I. hely: 150 ezer forint, II. hely: 100 ezer forint, III. hely: 50 ezer forint. A XXXII. Téli Tárlaton különdíjak is kiadásra kerülhetnek.


Bízunk benne, hogy Ön is pályázni fog és a kiállítóink között üdvözölhetjük. További, a kiállítás technikai, szakmai és adminisztrációs részét érintő kérdéssel Bakó Lillát, bako.lilla@gyalikozhaz.hu, a pályázat szakmai tartalmát illetően Bretus Imrét, igazgato@gyalikozhaz.hu, keresse.

Tel.: Bakó Lilla: +36-70-505-6073, Bretus Imre 06-70-375-3590