Múzeumok Nemzetközi Napja

     
Május 18. - Múzeumok Nemzetközi Napja

A Múzeumok Nemzetközi Tanácsa, 1977-ben Moszkvában határozatot hozott. Ennek értelmében május 18-át a múlt emlékeit őrző intézményeknek szenteli. Így lett ez a nap a Múzeumok Nemzetközi Napja. A világnap üzenete: amit a múzeumok láttatnak, az nem holt anyag, hanem létünk előzménye, kultúránk, emberi mivoltunk szimbóluma.
Magyarországon mintegy 140 múzeum és több mint hatszáz kiállítóhely működik.

Magyarország Alaptörvénye rendelkezik a kulturális értékeink védelméről, ezek az értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek megóvása az állam és mindannyiunk kötelessége.

A megyei hatókörű városi múzeumok kulturális szempontból meghatározó jelentőségűek mind a földrajzi elhelyezkedésüket, mind az ellátott feladatokat, valamint látogatottságukat tekintve. Pénzügyi és vagyongazdálkodásuk meghatározza a közfeladatok ellátását, a kulturális örökséghez tartozó javak védelmét és megőrzését, valamint a nyilvánosság számára történő hozzáférhetőség biztosítását.Forrás: pexels.com